Velkommen til Lægerne Trædrejerporten

OBS! Med virkning fra 1/7-2014 har vi indført gebyr ved udeblivelse fra aftalt konsultation! Læs mere under “Brug for at melde afbud?” eller klik her

________________________________________________________________________________________

Slet dine data i DAMD

Som det er fremgået af pressen gennem de sidste måneder, har der været en sag om indsamling af patientdata fra almen praksis på et ulovligt grundlag.

Vi har her i praksis, som alle andre praksis i landet, sendt data til DAMD (Den Almen Medicinske Database), som er en central/landsdækkende database for almen praksis.

De data, det drejer sig om, er diagnoser, medicin, laboratorieværdier mm. Vi har ikke været vidende om OMFANGET af data som er tappet fra vores journaler.

Data er opsamlet med henblik på anvendelse til kvalitetsudvikling og forskning. Myndighedernes formål med indsamlingen synes dog mere at være videresalg, industrien kan dog ikke bruge data så meget til forskning, som de kan bruge dem til markedsføring…

Det har i november 2014 vist sig, at det rette lovgrundlag for denne dataopsamling ikke var til stede. Herefter blev det udmeldt fra de centrale myndigheders side, at ulovligt indsamlede data skulle slettes, hvilket vi som praktiserende læger var enige i, da vi naturligvis kun ønsker at opsamle data fra vores patientbehandling i overensstemmelse med gældende lov.

Der er imidlertid nu blevet sat en stopper for sletningen af disse data, da Rigsarkivet har meldt sig på banen. De ønsker at bevare de ulovlige data i Rigsarkivet.

Denne sag har kørt frem og tilbage siden december måned med divergerende udmeldinger fra kulturministeren og Rigsarkivet, og der er undervejs lavet ekstra bekendtgørelser for at sikre en hjemmel til opbevaringen af data i Rigsarkivet.

Vi finder forløbet med Rigsarkivet stærkt kritisabelt og finder, at de indsamlede data skal slettes.

Vi kan være bekymrede for, hvad arkiverede data senere kan anvendes til og ønsker sletning for at sikre, at det fortrolige forhold mellem patient og læger forbliver intakt.

Vi har som praktiserende læger imidlertid ikke mulighed for at sikre, at data bliver slettet.

Vi vil derfor opfordre dig til at kontakte Rigsarkivet på:

Rigsarkivet

Rigsdagsgården 9

1218 Kbh. K.,

Telefon: 33 92 33 10

E-mail: mailbox@sa.dk

Du kan sende en e-mail eller et almindeligt brev med navn og CPR-nummer, og bede om at få slettet dine data i DAMD. Derudover skal du udbede dig en bekræftelse på, at Rigsarkivet har modtaget brevet samt at de sletter dine data.

Med venlig hilsen

Lægerne Trædrejerporten

P.S. Denne meddelelse er udsendt fra vores brancheorganisation. De i kursiv markerede passager er tilføjet af dine læger her i Trædrejerporten. Vi forsøger stadig at få data slettet, men der skal lægges pres på myndighederne for at få ørenlyd, og anmodninger fra privatpersoner er med til at lægge dette pres.

________________________________________________________________________________________

Data skandale:

Selv dine mest intime helbreds oplysninger er i årevis blevet stjålet fra din læges journal. Det har du næppe vidst og det har din læge heller ikke. Myndighederne har til gengæld vidst det, men har valgt at sætte kikkerten for det blinde øje, fordi både erhvervsliv og forskere har haft stærk interessere i at få adgang til din journal.
Det er endegyldigt slået fast, at tapningen af helbreds oplysninger er ulovlig, og at indholdet af DAMD, den ulovlige database, hvor oplysningerne opbevares, skal slettes. Det har ført til panikreaktioner blandt myndighederne. Statens Arkiver har i december 2014 krævet oplysningerne udleveret. De Praktiserende læger siger nej til kopi, dels fordi original data stadig ligger i deres computere og dels fordi rigsarkivaren henviser til en paragraf der kun gælder for hospitalsvæsenet. Da det gik op for rigsarkivaren at hans første manøvre var afsløret som snyd, udstedte han i sidste uge en ny bekendtgørelse, med en høringsfase på 2 uger. På høringslisten til bekendtgørelsen er kun Danske Regioner. Lægerne bliver ikke hørt. Det minder meget om aftalt spil.
Der skal ikke herske tvivl om at blandt andet medicinindustrien har stor interesse i disse data og at branchen via Rigsarkivet vil kunne få udleveret datasæt med personoplysninger. Statsmagten skyr tilsyneladende ingen midler for at hjælpe dem til at få fingre i indholdet i disse. Den 24/3/15 kunne det læses på DR´s hjemmeside at folketingskandidat og tidligere regionsrådsmedlem for Venstre, samt talsmand for medicinalvirksomheden Novartis, Michael Lange mener at man skal sælge de ulovligt indsamlede sundhedsdata til medicinalindustrien.
Danmark har udviklet sig til en bananstat, hvor politikere og deres håndlangere kan gøre som de har lyst til – hvis ikke lovens indhold passer, laver de loven om eller bøjer dens indhold. Statsmagten tiltusker sig ret til at spionere på alle danskere. Dermed sættes danskerens retssikkerhed og ret til fortrolighed hos lægen over styr. Det er ikke et demokratisk samfund værdigt.
Hvis du vil støtte retten til fortrolighed mellem læge og patient, så bed om at få slettet dine og dine børns helbreds oplysninger. Se på Regions Syddanmarks hjemmeside hvordan du gør: http://www.regionsyddanmark.dk/wm461206

Vi vil hermed udmelde vores dybe beklagelse over ovenstående. Vi har skrevet til region Syddanmark og forlangt alle data der stammer fra vores klinik slettet, men de oplyser os at det kun er den enkelte patient der har ret hertil.

NB: DETTE OPSLAG ER DESVÆRRE GAMMEL NYT, SE OPSLAG LIGE OVEN OVER ANGÅENDE RIGSARKIVET FOR HVORDAN DU KAN ANMODE OM AT FÅ DINE DATA SLETTET SÅFREMT DU IKKE HAR NÅET DET ENDNU.

________________________________________________________________________________________

Det glæder os at kunne byde Jeppe Kallesøe
Jeppe red
velkommen i klinikken som medejer. Med virkning fra 1. november 2014, træder Jeppe ind som medejer i stedet for afdøde Henrik Døssing. Jeppe’s indtræden ændrer iøvrigt ikke på klinikkens sammensætning af læger eller sygeplejersker.

________________________________________________________________________________________

Læge Anders Vedelsbøl har søgt andre udfordringer og solgt sin del af klinikken til de andre faster læger (Karen, Peter, Shoshana og Jeppe). Vi leder efter en afløser for ham, men kan desværre ikke længere tilbyde tider hos Anders. Vi ønsker ham held og lykke fremover.
Jeppe’s indtræden i praksis har ingen sammenhæng med at Anders nu træder ud. Det er dermed ikke Jeppe som er afløser for Anders.

________________________________________________________________________________________

Her kan du finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere. Under menupunktet “Selvbetjening” kan du:

  • Bestille tid
  • Forny recepter
  • Skrive til lægerne
  • Læse beskeder fra lægerne

NB: Husk at henvender du dig vedrørende dit barn eller anden pårørende, skal du altid oprette personen selvstændigt. Således aldrig henvendelser om børn i forældrenes cpr-nummer, børn skal oprettes på lige fod med voksne.
Klinikken er åben for tilgang af nye patienter.

Adresse: Trædrejerporten 8, 2650 Hvidovre, Tlf. 36 49 51 30

Lægetelefontid Mandag-Fredag : 08.00 – 09.00
Bemærk, lægetelefontiden er ikke beregnet til medicinfornyelser/receptekspeditioner eller bestilling af tid til kontrol for kronisk sygdom, men til at tale med en læge angående svar og/eller bekymringer, samt til bestilling af akuttid.

Ringer du blot for at få fornyet recepter og/eller bestille tid til kontrol for kronisk sygdom beder vi dig ringe i sygeplejersketelefontiden i stedet.

Sygeplejersketelefon:
Mandag og Tirsdag: 09.00 – 12.15 + 14.00 – 14.30
Onsdag: 09.00 – 11.15
Torsdag og Fredag: 09.00 – 10.45

HUSK! Konsultation er kun efter aftale!

Vi har aftenkonsultation om onsdagen, og ingen konsultationer fredag efter frokost.

Uden for klinikkens åbningstid henvises der til Regionens vagtordning, 1813.

Handicapforhold: Kørestolsadgang og handicaptoilet.